Äntligen bankkontor i centrum

Det har inte funnits något bankkontor i Tensta centrum sedan 80-talet, då både Handelsbanken och Första sparbanken stängde igen. Vi som bor i Tensta har varit hänvisade till Spånga eller Rinkeby. Men nu blir det ändrig på det. Nordea meddelar att man kommer att öppna 76 nya kontor runtom i landet, varav ett i Tensta. Expansionen genomförs genom uppköp av Svensk kassasercives kontor. Målsättniningen är att öka tillgängligheten för kunderna. De mindre kontoren är tänkta att bättre kunna möte kundernas behov. TIll en början kommer de flesta att ha lördagsöppet.

Många tenstabor kommer att glädja sig över detta besked och det är säkerligen en bra affär för Nordea - här finns drygt femton tusen potentiella kunder. Nu fattas bara en bra och trevlig restaurang i krokarna. Någon som kan tänka sig att öppna en?

Filmad diskussion om Tensta

Tensta träff genomgår just nu en spännande förändring mot att bli "ett lokalt kulturcentrum på föreningsgrund". Som ett led i detta arbete kommer det att hållas en diskussion om Tensta den 19 februari

Nora Räthzel (sociolog), Kristina Hellqvist (sociolog) och Erik Stenberg (arkitekt) kommer utifrån ett antal nyskrivna texter om Tensta  att samtala med Gregor Wroblewski (ordf. i Föreningen Tensta Träff). Det hela kommer att filmas av Babis Tsokas (tidigare tenstabo som bl.a. gjort filmen "Betongen som blommar").

Inspelningen på går mellan 19 och 20. Anmälan krävs för att vara med.
Läs mer
www.tenstatraff.se, där hittar även länkar till de aktuella texterna.

I betraktarens öga

Man kan närma sig en plats på olika sätt. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper, vilket påverkar vad vi ser och uppfattar i vår omgivning. De flesta som närmar sig Tensta gör det troligtvis med några förutfattade meningar. Man kan också göra det utifrån olika specialintressen - en arkitekt ser något annat än en socialarbetare, en konstnär ser inte samma sak som en ekonom.

image282image283

Jag hade också förutfattade meningar när jag kom till Tensta. Men de blockerade aldrig mina intryck, de hindrade mig inte att uppleva skönhet och magi även här. Därför började jag ganska snart förälska mig i stadsdelen. Under mina många promenader med barnvagn såg jag människor, gårdar och hus som väckte mitt intresse. Det var inspirerande, gav min kreativitet ny kraft.

Just nu läser jag en bok om Tensta som jag
har nämnt tidigare: "Världens bästa land. Berättelser från Tensta, en svensk förort" av Anders Sundelin. Det är egentligen inte en bok om Tensta, utan om några av de människor som befolkar platsen. Men Tensta utgör ändå bakgrunden till alla deras berättelser. Det är intressant att notera hur Anders Sundelin uppfattar miljön i Tensta. Han skriver bland annat:

"Huskropparna var näst intill identiska. De flesta hade begränsats till tre eller sex våningar; alla med platta tak, infällda balkonger och små fönsterrutor i regelbundna rader längst släta, händelsefattiga fasader. Husen var alla av betong, målade i färger som sträckte sig från vitt över gult bort mot rött och brunt, men färgerna var matta, dämpade, märkligt osynliga."

"Ordning var ett ord som dök upp.
Tomhet var ett annat.
Här var allting lika, såg allting likadant ut."

Vidare skriver han:

"Byggnaderna jag passerade bjöd knappast på några överraskningar; de såg likadana ut vid alla tider på dygnet, året om. Därvidlag fanns ingenting att nyfiket studera, inget att upptäcka."

Han avslutar kapitlet med att konstatera att tenstaborna inte har satt några spår i omgivninge. "Här fanns hus, inga hem."

image281image284

Låt oss nu jämföra denna beskrivning med en annan, hämtad ur Stadsmuseets skrift om museielägenheten på Kämpingebacken 13.

"I Tensta finns ett tjugotal bostadsområden med sinsemellan ganska olika arkitektonisk karaktär. Den förhållandevis stora variationen mellan områdena beror på att så pass många byggherrar och arkitekter var inblandade i utbyggnaden."

Vidare beskrivs de höga HSB-husen i norra Tensta på detta vis:

"Byggnaderna är mycket enhetliga, med ljusa fasadfärger, kubiska volymer och platta tak. Fasaderna är indelade i krattade och släta partier. Betongelementens fogar bildar ett rutmönster. De rytmiskt placerade fönstren ligger helt i liv med fasaderna och som en kontrast till detta är entréerna djupt indragna. Husens sparsmakade utformning gör detaljerna desto viktigare för intrycket."

Det är samma område som de båda texterna beskriver, ändå ges läsaren helt olika bilder av miljön. För min del är det uppenbart att skönheten ligger i betraktarens öga. Den som inte vill se liv och rörelse i Tensta kommer heller aldrig att göra det, men den som är öppen för att se skönheten i det lilla kommer ofta att finna den i Tensta. Det som inte är lika vackert behöver man ägna mindre tanke. Det finns till exempel ganska många ställen i innerstan som är riktigt fula, men det tycks inte väcka lika starka känslor av tristess hos besökaren.


image288image287

(Bilderna i detta inlägg är ett litet urval av de tusentals foton jag har tagit under mina promenader i Tensta. De är tänkta som en replik på Sundelins påståenden om husen i Tensta. I övrigt är hans bok en angelägen och välskriven skildring, som jag kommer att skriva mer om.)

Ledningen för Tensta konsthall avgår

DN skriver idag att ledningen för Tensta konsthall lämnar sitt uppdrag. Vid årsskiftet skall Rodrigo Mallea Lira och Ylva Ogland ha slutat, medan Jelena Rundqvist stannar ytterligare en månad. Orsakerna till ledningens avgång är oklara och det har inte skickats ut några pressmeddelanden. Paralleller kan dras till den tidigare chefen Gregor Wroblewskis avgång för fyra år sedan. Jag antar att vi kommer att höra mer om detta framöver. 

I vilket fall som helst pågår just nu utställningen "Lapdogs of the Bourgeoisie" på
Tensta konsthall.


Från Tensta till Globen

Inte helt oväntat tog Adam Tensta hem en grammis vid årets Grammisgala. Han fick den i kategorin årets dans/hiphop/soul för debutalbumet It´s A Tensta Thing. Adam tog emot priset iklädd t-shirts från Amnesty med en uppmaning att stänga Guantanamo-basen. Givetvis nämndes Tensta i tacktalet. Grattis Adam Tensta!