Wordlekonst av Tenstabloggen


Wordle är ett roligt verktyg som skapar bilder av ord. Stoppa in valfri text och få ut ett litet konstverk. Så här kan det se ut när ord från tenstabloggen hamnar i Wordles maskineri.

 

Med det önskar jag alla läsare en God Helg!


Ny kurs på Tensta arkitekturskola

Tensta Arkitekturskola bygger nu vidare på programmet av kursutbud med den fristående fortsättningskursen ”Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur del II”. Du behöver alltså inte ha gått kursdel I för att studera på
del II.

Vårterminens kurs på KTH Tensta Arkitekturskola är indelad i sex olika moment:

- Språk och gestaltning 3hp (begrepp; minnen, form, rum, genomskinlig etc.)
- Ideologi och gestaltning 3hp (olika arkitekters syn på rum genom hist.)
- Arkitektoniska representationer i konsten 1,5 hp (olika syn på rum)
- Grundläggande CAD 1,5 hp (producera en enkel ritn.)
- Projekt 1. Tillbyggnad 3 hp. (Tensta; fältstudier, social mapping och dialog)
- Projekt 2. Ombyggnad 3 hp. (Tensta; faktainhämtning och seminarier)

Däremellan är det planerat en studieresa och en större stadsvandring. Den röda tråden i kursen kommer att vara Tensta. Under terminen kommer vi därför använda Tensta som studieobjekt för undersökningar och kartläggningar. Den andra halvan av terminen kommer att delvis fokusera på Arkitektprovet och dess innehåll. Arkitektprovet är en av tre möjligheter för intresserade att komma in på det ordinarie utbildningsprogrammet till arkitekt.

Undervisningen sker på två och en halv dag i veckan under dagtid mellan 9-17.
Kursstart är den 20:e januari kl.09:00.

Läs mer:
http://www.kth.se/abe/inst/arch/intern_ark/tensta


Boksläpp och debatt!

Varför söker sällan unga från arbetarhem och med utländsk bakgrund till arkitektur-, design-, konst-, teater- och dansutbildningar?

Denna fråga diskuteras torsdagen den 17 decemberKlarabiografen i Kulturhuset.  Elaine Bergkvist, pr-profil och expert i interkulturellkommunikation, är moderator och bland deltagarna finns Måns Wrange, rektor på Kungliga Konsthögskolan, Inger Nyrell, rektor på Ross Tensta Gymnasiet, Seher Talayhan och Monika Mastafa före detta elev på Tensta Gymnasium och deltagare i 163 04/, Guleed Mohamed, Tensta Against Crime och Calle Nathanson, kulturspecialist på Sveriges Kommuner och Landsting och ordförande i Tensta Konsthalls styrelse.

Samtidigt släpps boken 163 04/ VENEZIA NEW YORK PARIS, som är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tensta Konsthall, Tensta Gymnasium och Konstfack.

Läs mer:
Pressmeddelande
Tensta konsthall