Järvaandan samlar goda krafterI dagarna startar ett nytt nätverk för goda krafter i Järva - Järvaandan. Tanken är att bygga en plattform för lokalt engagemang. Redan nu kan man bli medlem på hemsidan och får då ett startkit med bland annat pin, badge och diplom. Den 2 juni kl. 18 hålls ett startmöte på Borgarfjordsgatan 14 i Kista. Tills dess hoppas man på ett 50-tal medlemmar. Vore det inte kul om det var dubbelt så många? Gå med du också
på en gång! Det har jag gjort.
Bakom projektet står stadsdelarna Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby.

Läs mer:
Järvaandan

Fråga: När invigs cykelleden?

 Hej!
Jag besöker din blogg med jämna mellanrum, och vet vid det här laget att du kan det mesta om Tensta
. Därför vänder jag mig till dig med en fråga.
Jag såg en annons i "Mitt i Tensta-bladet" för ett tag sedan om någon typ av invigningsfest om cykelled/cykelslinga?
Jag kommer ihåg att det skulle ske imorgon (onsdag) kl 15.00, tror jag, med minns inte var den skulle hållas.
Jag har sökt på nätet med föga resultat. Vet du något om detta?


Hej!

Roligt att du läser min blogg! Jag såg också annonsen och hade tänkt skriva om invigningen - bra att du påminde mig! Hittade en länk med info:
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Klimat--Miljo/Jarva-cykelled-invigs/

Alltså: invigning  av Järva cykelled i morgon (27 maj) klockan 15 i Akalla by.

Tyvärr kan jag inte gå dit själv, men det verkar bli en kul tillställning. Om du går dit får du gärna rapportera om det på några rader, så kan jag lägga ut det på bloggen!

Stadsdelsordförande i bloggosfären

Helt nyligen tog Ann-Katrin Åslund, ordförande för Spånga-Tensta stadsdelsnämns, klivet ut i bloggosfären. Ett liberalare Stockholm är titeln på den folkpartistiska bloggen som ska handla om "aktuella händelser och vilka frågor som just nu är på dagordningen" i det politiska arbetet. Dessutom "en och annan personlig reflektion" och naturligtvis rapporter från Spånga-Tensta. Hittills har Ann-Katrin Åslund bland annat skrivit om förskolan, EU-valkampanjen och Tensta Community Center.

Läs bloggen:
annkatrinaslund.wordpress.com

Richard Wahlund om varumärket Tensta

I förra inlägget skrev jag om varumärket Tensta utifrån en föreläsning på Handelshögskolan av Richard Wahlund. Idag svarar han på tre frågor om Tensta som varumärke:

Tycker du att man kan tala om en plats som ett varumärke? Hur ser du i sådana fall på Tensta som varumärke - nu och i framtiden?

Absolut! Allt som går att identifiera med associationer och är av intresse för någon annan är ett varumärke. När det gäller Tensta är det välkänt, men associationerna torde variera mellan människor. Vissa torde i huvudsak ha positiva associationer medan andra har mer negativa associationer (t.ex. kopplade till "mångmiljonprogrammet"). Vad som skall hända i framtiden är en öppen fråga vilket handlar om hur ”varumärket” Tensta hanteras. Vad skulle t.ex. hända om det kopplades till ”den årliga Tenstakarnevalen” eller ”Tenstafestivalen” som det skulle kunna skrivas mycket positivt om, eller den årliga ”Tenstatävlingen” där Sveriges duktigaste elever inom olika områden utses i olika tävlingar? Allt är möjligt!

 
 
Finns det några bra exempel på hur ett varumärke med stora problem har vänts till ett framgångsrikt sådant? Hur gick det till?
 
Ja. Skandia hanterade t.ex. ledningskrisen för några år sedan tämligen skickligt i annonser. Jag minns inte exakt vad man skrev, men det handlade om att man kunde känna tillförsikt för nya Skandia: de anställda visste ju nu hur man absolut inte får göra och var mycket angelägna om att göra allt rätt för kunden! Det gick hem. Sedan står det just nu still.

 
 
Om du fick i uppdrag att förändra Tenstas varumärke till något mer attraktivt - vad skulle du göra? Hur lång tid tror du att det skulle ta? Hur mycket skulle det kosta?
 
Se förslag i mitt svar till första frågan! Det skulle kunna gå ganska snabbt – 2-3 år – beroende på hur väl man lyckas genomföra de föreslagna eventen och den medietäckning de får.

 

Varumärket Tensta: psykologi & ekonomi

På en öppen föresläsning på Handelshögskolan hör jag professor Richard Wahlund tala om varumärken under rubriken ”från psykologi till ekonomiska värden”. Han kopplar begreppet exformation – allt det outtalade som finns i en gemensam kontext – till varumärken. Exformationen påverkar våra associationer kring något. En bild av en svan kan leda tankarna till svanmärkning och miljömedvetenhet i ett visst sammanhang – vilket kan utnyttjas av reklammakare. Effektiv reklam kan antas ge upphov till många associationer med hjälp av lite information.

Varumärken byggs upp under lång tid, brukar det heta. Det handlar om att inge förtroende för produkten, att visa på fördelar gentemot konkurrenter, att erbjuda rätt förpackning och rätt associationer. Med ett starkt varumärke kan ett företag ta mer betalt, locka fler att köpa produkten, locka kompetens till företaget och göra personalen mer tillfreds. Men även ett lyckat varumärkesbygge kan raseras över en natt.

Jag brukar ibland tänka på Tensta som ett varumärke. Ett varumärke med vissa problem. Under fyra decennier har en hel rad negativa föreställningar kopplats till det. Exformationen är inte direkt till Tenstas fördel. Ordet Tensta kan ge precis rätt ingrediens för att ge en text en tung och deprimerande känsla. En bild härifrån kan få betraktaren att känna tristess, enformighet och upgivenhet. Bara tanken på Tensta lär få somliga att rysa.

Men allt är inte nattsvart. Professorn talar till exempel om eldsjälar – enskilda personer som med sin insats kan förändra ett varumärke. Adam Tensta är ett lysande exempel på det, skulle jag säga. Nalin Pekgul skulle också kunna ha samma funktion, men på en annan arena. Likaså finns flera underliggande varumärken som är starka: Tensta gymnasium, Tensta konsthall och Livstycket.

I Tensta finns onekligen värden som inte alla har insett: billiga och bra bostäder, närhet till naturen, en spännande och dynamisk atmosfär. Just detta skulle man kunna ta tillvara på i en smygapproach till marknadsföring av Tensta - människor gillar att känna att de har upptäckt något på egen hand. När det gäller Tensta känner jag personligen att jag har upptäckt en liten hemlighet som de flesta missat. En egen pärla längs blå linjen. Ett kap på bostadsmarknaden. Ett hem på jorden.

Länkar:
Richard Wahlund
Wikipedia: Exformation (engelska)

Gymnasister ställer EU-kandidater mot biblioteksväggen

På måndag kommer EU-kandidaterna Ella Bohlin (kd) och Fredrik Malm (fp) till Tensta bibliotek för att möta ungdomar från bland annat Tensta gymnasium. Tillsammans med gymnasister från Farsta och Norra Real har de coachats i samtalsteknik för att kunna nå bortom politikens standardfraser.

Kvällen är den tredje i en serie av tre som anordnas av Intercult.

Datum: 18 maj
Tid: 15-17

Mer info:
Biblioteket
Intercult

Ordfront satsar i Tensta

Ordfront drar igång ett treårigt projekt i några av Stockholms förorter, bland dem Tensta. Med hjälp av film som verktyg ska ungdomar få möjlighet att beskriva sin egen verklighet.
- Vi vill försöka nå ungdomar som har något att berätta men inte har tillgång till media, säger Ordfronts projektledare Gunnar Vagerstam inför projektstarten.

Ungdomarnas produktioner kommer att sändas på Ordfront TV i Öppna Kanalen över stockholmsområdet och på webben.
- Vi på Ordfront TV kraftsamlar nu för att bidra till det nya projektet. Vi håller bland annat på att bygga upp en hemsida för projektresultaten som sen kan spridas också via olika sociala medier på nätet, säger Gunnar Vagerstam, journalist och TV-producent.

Läs mer:
Pressmeddelande
Ordfront TV

Kultur på Eggeby gård

Veckan som kommer är fylld av aktiviteter på Eggeby gård. Förutom konstutställningen som pågår till och med den 19 maj händer bland annat följande:

Måndag 11 maj: BAGDAD CAFÉ  med bl.a. poeterna Li Li, Sara Mannheimer och musikern Alla Majeed.
 
Tisdag 12 maj: MCHK – Motorcykelhistoriska klubben visar upp sina gamla, fantastiska motorcyklar och bilar
 
Onsdag 13 maj: Visning av Eggeby Gårds och Järva Folkets Parks verksamheter: biodling, konstverk, luffarslöjd m.m. Musikunderhållning: Sundbybergs Dragspelsklubb. Våfflor serveras.
 
Torsdag 14 maj: Barnteater ”Rockring” med Ayla i teaterladan.
 
Fredag 15 maj: Jazz med Örjan Hultén NEW Quartet – Världspremiär!
 
Söndag 17 maj: BON APPETIT med Zoie Finer. En välsmakande musikalisk meny med Zoie Finer som sjunger jazz, pop, visor och blues med personlig  touch! Max Åhman gitarr och Christian Paulin bas.

För info om tider och priser:
Eggeby gård
 

Vårmarknad på Livstycket
Idag är det vårmarknad på Livstycket, ända fram till klockan 19. Köp tyger, väskor, kuddar, grytlappar och annat i lokalen på Tenstagången 20.

Mer info:
Livstycket

Panelen om vad som saknas i Tensta

Maj månads fråga är följande: Saknar du någonting i Tensta? Vad? Varför?
Nedan ger panelen sin syn på vad som saknas. Skriv gärna en kommentar om vad du saknar, eller inte saknar, i Tensta.

Erik, 39 år, arkitekt:
- Jag saknade öppet vatten i Tensta och kom några tusen år för sent.
Jag saknar en brandstation, en skidstadion, en järnhandel och en gruva.
Jag saknade en bra restaurang men nu finns Chnarok i centrum och jag är glad igen.
Jag saknar nästan alltid ny intelligent arkitektur. Byggnader som med sin blotta existens får mig att förstå en stad bättre, förklarar en vy, står kvar trots att jag är borta, inte ger sig för enkla påhopp och framför allt låter sig användas om och om igen under lång tid. Vi har några blyga exempel i Tensta men de är bara 40 år gamla. Ja just det, en byggnad är 1000 år och det är inte så illa.
Jag saknar för det mesta ingenting som inte redan finns i Stockholm. I så fall åker jag dit.

Lilian, 63 år, pensionär:
- Jag tycker att det är svårt att svara på vad jag saknar i Tensta. Det kan vara mycket men man vänjer sig vid ensidigt utbud av varor i centrum och letar upp det man söker det på annat håll t.ex kläder,
Jag och många andra har i många år drivit fågan om ett friluftsbad på Järvafältet vid Eggeby Gård. Det tycker jag området behöver även om jag själv kanske inte har behov av badet själv.
 
Jag saknar däremot kulturkafét som jag tycker var en jättebra samlingsplats. Där kunde vi äta bra och billig mat. Där kunde vi samlas och ha kulturprogram, både vi som arrangerade ABF och vi som lyssnade. Det saknar jag i ett allt fattigare kulturellt Tensta

Faid, 21 år, student:
- Om jag måste ge ett kort svar på något jag saknar i Tensta så tror jag nog att vi skulle kunna klara oss rätt så bra utan mediernas negativa skildring av Tensta.

Fast jag kan inte riktigt peka på vad exakt jag saknar annars, men det betyder troligen att jag inte känner så stor avsaknad för något i Tensta vilket är bra.

Därför tänkte jag vända på frågan istället till, vad saknar du inte i Tensta?

För mig finns allting här men även om det inte finns, så är det nära till innerstan och ganska nära till kulturella platser, högskolor, gallerior och allt annat som inte redan finns här.
Dessutom är det bra om människor från området tar chansen att åka ut och skåda vad resten av Stockholm har att erbjuda och inte enbart bekanta sig med Tensta som de redan kan in och ut.

Anna, 47 år, socionom:
- Det finns nog en del man saknar, tex mer ekologisk mat i affärerna, ett större gym i sporthallen (kommer nästa år), andra affärer, en cykelverkstad……. Sådant som får min vardag att fungera.
Jag saknar bra mötesplatser med lite mer svenskhet.  Eller där det inte spelar någon roll var jag kommer ifrån.  Där det finns ett café där alla går och fikar, mitt i byn. Där det finns goda kanelbullar och annat spännande. Och som har uteservering på sommaren! En plats där information om vad som är på gång finns och där det är kulturarrangemang, som riktar sig till alla! En plats där man ser att det händer saker när man går förbi. Nu tycker jag att det verkar som om det är svårt att få ut information om vad som är på gång.
 
Ibland försöker jag tänka vad man skulle vilja ha i en egen stad av Tenstas storlek, med ungefär 17 000 innevånare. Tänk att ha en liten lokal tidning som handlar om andra saker i Tensta än inbrott och väskryckningar. Där man berättar om vad människor gör. Det finns säkert en hel del egna företagare i Tensta som kan erbjuda tjänster som jag inte vet om. Och vad händer i föreningarna?
 
Jag är säker på att det finns många idéer om hur man skulle kunna få till en del av det vi saknar. Men hur kan idéer samlas in och genomföras? Hur kan man få till
förändring/utveckling som inte blir ett projekt som pågår ett kort tag?

Konstkollo och flamenco i sommar

Snart är det sommar och till alla unga människor som vill stanna kvar i Tensta och hitta på något kul kommer här två tips.

> Konstkollo på Tensta konsthall
Mellan 22 juni - 17 juli ordnas konstkollo för ungdomar mellan 11 och 18 år i konsthallen. Kollot hålls dagtid på konsthallen mellan kl 10-17, måndag till fredag och kostar 700 kr per person och vecka.

För mer info eller bokning, kontakta Jakob Krajcik.
E-post: jakob@tenstakonsthall.se
Se även:
www.tenstakonsthall.se

> Flamenco i Spånga by
I Spånga by kan barn mellan 5 och 10 år lära sig att dansa flamenco under ledning av Tanja Tuurala, dansare, koreograf och danspedagog. Kurserna är gratis och hålls på eftermiddagarna 11-12 och 15-17 juni.

För mer info eller bokning, kontakta Tanja Tuurala.
E-post: tuuraladans@yahoo.se
Se även: Tuuraladans

Relaterade inlägg:
En dansares favoritrum i Tensta